UNICO

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Αρχική

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 2013 (ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΝΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ) Εκτύπωση E-mail

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 1.ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που:

-είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής

επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. Ι.Κ.Ε.) ή συνεταιρισμού,

-τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας,

-πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στους τομείς και κλάδους

οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί παρουσιάζονται στον πινάκα επιλέξιμων δραστηριοτήτων

 2.ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 ΚΑΔ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση πουθα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)

02 Δασοκομία και υλοτομία (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικώνσχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)

03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη τωνεπενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)

06 ΕΩΣ 09 ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

 10 ΕΩΣ 33 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (Εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας. Επίσης για την πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων διατηρείται η ισχύς της υπ’ αριθμ. 31054/12-7-2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινής υπουργικής απόφασης). Από την εξαίρεση εξαιρούνται και άρα επιδοτούνται τα ναυπηγήματα που προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή ενεργειακές εγκαταστάσεις

35 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Εξαιρείται ο ΚΑΔ 35.11.10.09 –Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα)

36 ΕΩΣ 39 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

42 Από τα έργα πολιτικού μηχανικού, εντάσσεται μόνον η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οικατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές καθώς και έργα κατασκευής ενεργειακώνεγκαταστάσεων και υποδομών, όπως και επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

49 ΕΩΣ 53 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

55* Καταλύματα

58 Εκδοτικές δραστηριότητες

59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικέςεκδόσεις

61 Τηλεπικοινωνίες

62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείςδραστηριότητες

63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξηςπρος τις επιχειρήσεις

86 Κέντρα αποκατάστασης και ολοκληρωμένα σύνθετα επενδυτικά σχέδια Τουρισμού Υγείας, (ο ορισμός, οιεπιμέρους όροι και τα κριτήρια θα καθοριστούν με ΚΥΑ), επενδύσεις τουρισμού υγείας εντάσσονται μόνο από τις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας.

87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (γηροκομεία)

91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

 Υπάγονται ακόμη στις ενισχύσεις του παρόντος Νόμου:

Η ίδρυση ή η επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται αντίστοιχα σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

Εντάσσονται επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων σε

ξενοδοχειακές μονάδες 2* και άνω ,

Εντάσσονται επίσης και επενδύσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις camping 3*

Εντάσσονται ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα με την μορφή συνεργιών.

Εντάσσονται και επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό για ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύση τηνλειτουργία τους αλλά δεν έχουν αλλάξει χρήση και είναι 3* και άνω μετά την επένδυση.

Τα συνεδριακά Κέντρα

Τα κέντρα Θαλασσοθεραπείας

Τα θεματικά πάρκα

Τουριστικά Λιμάνια Σκαφών Αναψυχής

Γήπεδα Γκόλφ

Εγκαταστάσεις Τουρισμού Υγείας

Εγκαταστάσεις Αξιοποίησης Ιαματικών πηγών

Χιονοδρομικά Κέντρα

Κέντρα Προπονητικού- Αθλητικού Τουρισμού

Αυτοκινητόδρομοι

Παραδοσιακά ξενοδοχεία 2* και άνω (εκσυγχρονισμός και μετατροπή)

Σύνθετα τουριστικά Καταλύματα ( ως ν. 4002/2011 άρθρο 8 , παρ1.) Camping

Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια & διαμερίσματα όταν υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια με την μορφή συνεργιών.

Κλειστοί Σταθμοί Δημόσιας Χρήσης που πραγματοποιούνται από ιδιώτη για λογαριασμό και με πρωτοβουλία του δημοσίου.

 Δεν υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος Νόμου:

 -Η ίδρυση ή η επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον δεν ανήκουν ή δεν αναβαθμίζονται αντίστοιχα σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

 Εξαιρούνται και υπάγονται οι επενδύσεις τουρισμού υγείας.

-Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων δεν μπορεί να ενισχυθεί πριν παρέλθει 5ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας.

-Στην 5ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.

Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων ανεξάρτητα από την τάξη.

 3.ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 -Επιχορήγηση κεφαλαίου: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο, τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.

-Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο, τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων leasing, για την απόκτηση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, όπου η μέγιστη διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.

-Φορολογική απαλλαγή: που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και ισχύει 15 διαχειριστικές περιόδους από την διαχειριστική εντός της οποίας δημοσιεύθηκε η απόφαση ολοκλήρωσης.

Τοσυνολικό όφελος από τη φορολογική απαλλαγή δενδύναται να ξεπερνά το αντίστοιχο ποσό της ΕπιχορήγησηςΚεφαλαίου.

Όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μέχρι του ανωτάτου ορίου του πίνακα των ποσοστών ενισχύσεων κατά νομό και μέγεθος επιχείρησης.

Τα επενδυτικά σχέδια, δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια χαμηλού κόστους από τα χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα που συνεργάζονται με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Στην περίπτωση αυτή, το όφελος από την ανωτέρω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό

ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ &ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων χωρίζεται ανά κατηγορία επιχείρησης ως εξής:

Μεγάλες  επιχειρήσεις:   1.000.000 ΕΥΡΩ /

Μεσαίες επιχειρήσεις:        500.000 ΕΥΡΩ /

 Μικρές επιχειρήσεις:         300.000 ΕΥΡΩ /

Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 200.000 ΕΥΡΩ./

Για ατομικές επιχειρήσεις ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι 500.000 ΕΥΡΩ.

Για τα επενδυτικά σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι το ήμισυ των παραπάνω ποσών.

Η ιδία συμμετοχή του επενδυτή, ανά υπαγόμενο είδος ενίσχυσης αναλύεται ως εξής:

-Για τα όλα τα επενδυτικά σχέδια, (Γενική Επιχειρηματικότητα, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής), το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών) του επενδυτή, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% τωνενισχυόμενων δαπανών.

 -Κατά το μέρος που τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν απαιτείται ίδια συμμετοχή.

-Κατά το μέρος της φορολογικής απαλλαγής ο δικαιούχος πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον 25% του επενδυτικού κόστους, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης.

Δεν απαιτείται (χωρίς να αποκλείεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου).

Η Ίδια συμμετοχή τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεων ή/και κινητών αξιών, ή/και τις τελευταίες λογιστικές καταστάσεις, ή/και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με την μέση αξία των τελευταίων τριών (3) μηνών.

Εάν για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό σχήμα (προϋπολογισμός μείον επιχορήγηση μείον ίδια συμμετοχή) απαιτείται εξωτερική χρηματοδότηση, τότε αυτή καλύπτεται με έγκριση μεσομακροπρόθεσμου δανείου.

Η υποβολή της έγκρισης του δανείου, μπορεί να γίνει έως και 6 μήνες μετά την δημοσίευση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων.

 5. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ & ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τα μέγιστα ποσοστά ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 50%, ανάλογα με το νομό στον οποίον υλοποιείται η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Τα ποσοστά των ενισχύσεων ανά Νομό και ανά μέγεθος επιχείρησης. παρουσιάζονται στον αντίστοιχο πινάκα που επισυνάπτεται.

Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.) παρέχεται ποσοστό ίσο με το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, (δίνεται στον αμέσως παρακάτω πίνακα), ανεξάρτητα από το αν ο προηγούμενος πίνακας δίνει μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό. Από την διάταξη εξαιρούνται οι Ε.Β.Ε.Π.Ο.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας το όριο των 15.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των 30.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας.

Για επενδυτικά σχέδια της Γενικής Επιχειρηματικότητας, τα ως άνω ποσά ορίζονται στο διπλάσιο. Στα

επενδυτικά σχέδια του τομέα των μεταφορών και σε εκείνα ύψους άνω 20.000.000 ευρώ δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Στις δαπάνες για έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης υπάρχουν οι παρακάτω περιορισμοί:

Η ενίσχυση για δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας (αμοιβές προσωπικού, έρευνα επί συμβάσει κλπ) δεν μπορούν να ξεπερνούν το 25% για μεγάλες επιχειρήσεις , το 35% για μεσαίες και το 45% για μικρές επιχειρήσεις.

-Η ενίσχυση για δαπάνες για απόκτηση επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) δεν μπορούν να ξεπερνούν το 35% για μεσαίες και το 45% για μικρές επιχειρήσεις.

6.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Τα Γενικά Επενδυτικά σχέδια διακρίνονται:

-Γενικής Επιχειρηματικότητας (Υγιείς επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια)

-Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, εισαγωγή καινοτομιών).

-Περιφερειακής Συνοχής (Αντιμετώπιση περιφερειακών αναγκών )

Η ενίσχυση παρέχεται με τις μορφές της επιχορήγησης κεφαλαίου, ή/και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή/και της φορολογικής απαλλαγής ενώ είναι δυνατός και ο συνδυασμός των δύο ή και των τριών μορφών ενίσχυσης.

Ανάλυση των γενικών και ειδικών επενδυτικών σχεδίων, καθώς και του καθεστώτος ενίσχυσης αυτών γίνεται στην ενότητα που ακολουθεί:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 Τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια παρέχουν όλα τα είδη των ενισχύσεων ήτοι επιχορήγηση κεφαλαίου, επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογική απαλλαγή ή συνδυασμός όλων αυτών, σύμφωνα με τα ποσοστά τουαντιστοιχου πίνακα και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 α. Γενικής Επιχειρηματικότητας, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία των υπολοίπων Ειδικών Επενδυτικών.

β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού.

Στην συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται οι παρακάτω οικονομικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 2008)

 -ΚΑΔ από 10 έως 32 του κλάδου της μεταποίησης

 Κλάδος παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης.

36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

37.00.11.01 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

38.12 Συλλογή επικινδύνων απορριμμάτων

38.2 Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων

38.3 Ανάκτηση υλικών

39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Κλάδος της ενημέρωσης και επικοινωνίας

58. 2 Έκδοση λογισμικού

62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

63.11.11 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων

Στον κλάδο των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων

72.1 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

74.2 Φωτογραφικές Δραστηριότητες

γ. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

Στην κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του αντίστοιχου πίνακα.

 7.ΥΠΟΒΟΛΗ -ΕΝΑΡΞΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 Υποβολή των προτάσεων του επενδυτικού νόμου 3908 γίνεται όλο το χρόνο ενώ οι αξιολογήσεις ανά εξάμηνο κατά τους μήνες Μάιο και Νοέμβριο.

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου πριν τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής μπορεί να ξεκινήσει με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες υπηρεσίες. Εάν η επένδυση ξεκινήσει πριν από την υποβολή της πρότασης, απεντάσσεται ολόκληρο το επενδυτικό σχέδιο.

Χρόνος Ολοκλήρωσης είναι πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης και όχι ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης.

 8.ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 -Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και

βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντα

χώρου (έως 70% του προϋπολογισμού για νέες ΜΜΕ και έως 60% για Μεγάλες

και παλαιές Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις).

-Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού

εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων

σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η

χρήση.

-Άυλες δαπάνες (όπως δαπάνες συστημάτων και ελέγχου ποιότητας,

πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος

οργάνωσης της επιχείρησης κ.ά.), σε ποσοστό που δε θα ξεπερνάει το 50% του

κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

-Δαπάνες για έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης και Καινοτομίας

που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης:

-Δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας (αμοιβές προσωπικού, έρευνα επί

συμβάσει κλπ).

-Δαπάνες για απόκτηση επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και

δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρές και μεσαίες

επιχειρήσεις)

-Αμοιβές συμβούλων για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έως 5% του

προϋπολογισμού και έως 50.000 ευρώ. (παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 Α. Δαπάνες για «υλικά περιουσιακά στοιχεία», (δηλαδή στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με τα κτήρια, τη μονάδα παραγωγής, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό).

-Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οιδαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 70% τουσυνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου για Νέες (ίδρυση έως πριν από 2 έτη) Μικρές καιΜεσαίες Επιχειρήσεις και το 60% για Μεγάλες Επιχειρήσεις.

-Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

-η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,

-αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,

- η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,

-αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.

-Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας καθώς και των φορτηγών ψυγείων μόνον εφόσον αποτελούν αναπόσταστο στοιχείο της μονάδας.

-Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

Β. Δαπάνες για «άυλα περιουσιακά στοιχεία» έως το 50% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης

 -Δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών

εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή μη νομικά κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, συμπεριλαμβανομένων της απόκτησης σημάτων συμμόρφωσης και της προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να:

-να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού,

-να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση,

-να αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά και

-να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαμβάνει την περιφερειακή ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

-Δαπάνες που συνδέονται με συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συμβούλους, όπως οι δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες μελετών για τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, την τυποποίηση των διαδικασιών, έρευνες αγοράς κ.ά., εφόσον oι υπηρεσίες αυτές δεν αποτελούν συνεχόμενη ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να συναρτώνται άμεσα με το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού και ενισχύονται μόνο για επενδυτικά σχέδια Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Μελέτες και αμοιβές συμβούλων που αφορούν την παρακολούθηση του υποβαλλόμενου και υλοποιούμενου επενδυτικού σχεδίου. Κατ’ εξαίρεση, οι δαπάνες αυτές ενισχύονται για επενδυτικά σχέδια νέων (ίδρυση έως πριν από 2 έτη) Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίουκαι έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.

 Γ. Δαπάνες για «έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας»

Στα «έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας» περιλαμβάνονται η εφαρμοσμένη έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη, σύμφωνα με την ορολογία του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία, και η απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ως «εφαρμοσμένη έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη» νοείται η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την παραγωγή σχεδίων και διατάξεων για νέα, τροποποιημένα ή βελτιωμένα προϊόντα, μεθόδους ή υπηρεσίες.

Η εφαρμοσμένη έρευνα δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που επέρχονται κατά καιρούς σε προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υφιστάμενες υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις.

Τα έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας αποτελούν ενισχυόμενες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον:

α) σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης,

β) πραγματοποιούνται εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και

γ) εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς ή με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου για εφαρμοσμένη έρευνα δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, προσαυξανόμενο κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες για μεσαίες επιχειρήσεις και είκοσι (20) εκατοστιαίες μονάδες για μικρές επιχειρήσεις, αν η ενίσχυση χορηγείται σε ΜΜΕ.

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου για απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για μεσαίες επιχειρήσεις και το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για μικρές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

α) Για εφαρμοσμένη έρευνα:

-Δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό που απασχολούνται

στα ερευνητικά σχέδια).

-Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού στην έκταση και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο. Αν τέτοια όργανα και εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του ωφέλιμου βίου τους για το ερευνητικό σχέδιο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου και οι οποίες υπολογίζονται με βάση τους υποχρεωτικούς συντελεστές αποσβέσεων.

-Τα έξοδα για κτίρια, στην έκταση και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο. Είναι επιλέξιμο μόνο το κόστος τις απόσβεσης που αντιστοιχεί στη διάρκεια του ερευνητικού σχεδίου, με βάση τους υποχρεωτικούς συντελεστές αποσβέσεων.

-Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνικές γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν από εξωτερικές πηγές στην τιμή της αγοράς, εφόσον δεν υπάρχει στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης, καθώς και οι δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα.

β) Για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας:

-Όλες οι δαπάνες που προηγούνται της απονομής του δικαιώματος στο πλαίσιο της αρχικής έννομης τάξης, περιλαμβανομένων των δαπανών κατάρτισης, υποβολής και διεκπεραίωσης της αίτησης, καθώς και των δαπανών ανανέωσης της αίτησης πριν από την παραχώρηση του δικαιώματος.

-Οι δαπάνες μετάφρασης και άλλες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απονομή ή την κατοχύρωση του δικαιώματος σε άλλες έννομες τάξεις.

-Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώματος κατά την επίσημη διεκπεραίωση της αίτησης και την ενδεχόμενη διαδικασία εναντίωσης, έστω και αν οι εν λόγω δαπάνες ανακύπτουν μετά την απονομή του δικαιώματος.

9.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

 Η επιχορήγηση κεφαλαίου δίνεται σε 2 δόσεις. Το 50% του ποσού μετά την πιστοποίηση υλοποίησης του 50% της επένδυσης και το υπόλοιπο ποσό μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης αυτής.

Η επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καταβάλλεται εφόσον πιστοποιηθεί ότι το σύνολο του μισθωμένου εξοπλισμού έχει εγκατασταθεί στη μονάδα. Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης.

Το ποσόν της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής διαμορφώνεται κατ’ έτος με τους ακόλουθους περιορισμούς:

Η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50% της ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσής και μέχρι το σύνολο της ενίσχυσης κατά το δεύτερο έτος.

Αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα 15 διαχειριστικών περιόδων από την διαχειριστική ολοκλήρωσης.

 Προκαταβολή: δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 100% της προβλεπόμενης ενίσχυσης με την προσκόμιση προσαυξημένης κατά 10% εγγυητικής επιστολής Τράπεζας Ελληνικής ή χώρας μέλους της Ε.Ε.

10.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 Η κάθε πρόταση αξιολογείται και βαθμολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια:

-Αξιολόγησης του Επενδυτικού Φορέα (Νομική μορφή, αριθμός απασχολούμενων, εμπειρία μετόχων, εξειδίκευση, ποσοστό ίδιας συμμετοχής). 20 βαθμοί

-Βιωσιμότητας και Αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου (χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης και του φορέα, προοπτικές του κλάδου). 20 – 25 βαθμοί

-Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας, ανάπτυξη νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων, εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών, ύψος προστιθέμενης αξίας. 25 βαθμοί

-Συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη (Αύξηση απασχόλησης, περιοχή εγκατάστασης, προστασία του περιβάλλοντος, εξαγωγική επίδοση, δημιουργία clusters. 35 - 30 βαθμοί

Για τα επενδυτικά σχέδια της Γενικής Επιχειρηματικότητας η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε επενδυτικό σχέδιο στην 1η και 2η Ομάδες κριτηρίων (Αξιολόγησης του επενδυτικού φορέα και Βιωσιμότητας και Αποδοτικότητας) πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 1,2.

Για τα επενδυτικά σχέδια της Τεχνολογικής Ανάπτυξης η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε επενδυτικό σχέδιο στην Ομάδα Κριτηρίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 1,5.

Στα επενδυτικά σχέδια της Περιφερειακής συνοχής δεν προσδίδεται ειδική βαρύτητα.

Το ελάχιστο όριο βαθμολογίας του συνόλου των βαθμών των κριτηρίων των άρθρων 2 έως 5 της παρούσας απόφασης, μετά και την εφαρμογή του συντελεστή βαρύτητας, ορίζεται στο 40%.

Με βάση τη βαθμολογία των κριτηρίων καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία αξιολογούνται αυτοτελώς.

 Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια, μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων.

Τα ποσά των ενισχύσεων ανά είδος ενίσχυσης, κατηγορία επενδυτικών σχεδίων και ανά περιφέρεια, προσδιορίζονται με υπουργική απόφαση το Δεκέμβριο κάθε έτους.

 

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Δεκ 2014